For oss på Adria AB er det viktig at du kjenner deg trygg på hvordan vi håndterer dine personopplysninger. Vi respekterer din personlige integritet og kommer bare til å anvende dine personopplysninger for å kunne håndtere din konto og for å kunne kontakte deg med informasjon om andre produkter fra Adria, om service, om tilbud og om konkurranser som vi igangsetter.
Vi garanterer at de personopplysninger du har oppgitt, bare kommer til å benyttes for de formål for hvilke du har gitt ditt samtykke. Lære mer.
* Angir obligatorisk

For tilpassede tilbud og markedsunders√łkelser.

Email Marketing Powered by Mailchimp